ความงดงามของวัฒนธรรมในชิลี

** วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

ในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่อีกมากมายทั่วโลกที่จะทำให้เรานั้น สามารถที่จะเห็นถึงความสวยงามที่เกิดขึ้น  ที่จะยังคงเพิ่มในทางด้านของงานศิลปะที่จะมีอยู่ของวัฒนธรรมที่ได้มีความเก่าแก่ที่จะมีเพิ่มยิ่งขึ้นของทางด้าน ชิลี ที่จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามอย่างมากที่ได้มีความเก่าแก่ของวัฒนธรรมในที่แห่งนี้ด้วย

เพราะว่าในการที่จะได้ร่วมฉลองของวัฒนธรรมที่จะได้มีการแสดงของงานศิลปะที่ได้มีอยู่ของชิลี ที่มีความเก่าแก่แห่งการที่จะได้จัดทั้งทางด้านของทัศนียภาพที่ได้มีความสวยงามอย่างมากกันเลยทีเดียวที่ได้มีอยู่ของทางด้านช่างที่จะเพิ่มทางด้านของความงดงามที่ได้เกิดขึ้น  รวมไปถึงในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ในประเทศไทย  ที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวที่จะสื่อถึงสิ่งที่จะมีร่วมกันที่จะได้เห็นกันอยู่ทั่วโลกของเรื่องราววัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ได้มีความสำคัญอย่างมากที่จะมีต่อผู้คนที่ได้มีอยู่ในประเทศกันเลยทีเดียว

เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้  ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของประเทศไทยที่จะได้มีการนำมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในทางด้านของสิ่งที่ดีงามที่ได้มีอยู่ของไทยต่อประเทศชิลี  ที่จะมีการสานทางด้านของความสัมพันธ์ที่ได้มีความงดงามที่จะมีอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งยังคงได้มีการจัดแสดงเพื่อที่จะเพิ่มในทางด้านของการเรียนรู้ของผู้คนที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่มยิ่งขึ้น ที่จะได้เห็นถึงความสวยงามของทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้  จะมีการรับรู้ถึงเรื่องราวและความเป็นมากันต่อไป

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  thairath.co.th

วัฒนธรรมและมหัศจรรย์ของ10 ชาติพันธุ์แม่สาย

** วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

วัฒนธรรมที่ได้มีให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เราเองนั้นสามารถที่จะรับรู้ถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของแม่สาย จ.เชียงราย  ซึ่งได้มีความเป็นมาของเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่อีกมากมายกันเลยทีเดียว

เนื่องจากว่ายังคงได้มีการเรียนรู้ในทางด้านของวิถีชีวิต  และรวมไปถึงวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่อีกมากมายที่จะได้เห็นถึงความสวยงามไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของการแต่งกายหรือแม้แต่อาหารที่ได้มีอยู่ของภาคเหนือนั้นก็ยังคงได้มีให้เห็นกันมายิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ แต่ละชนชาติที่ได้มีอยู่ด้วยกัน 10 ชาติพันธุ์ที่ได้มีไม่ว่าจะเป็น ชาวไทลื้อ และรวมไปถึงชาวไทยใหญ่ที่จะเห็นถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของผู้คนที่ได้มีอยู่ ณ ที่นี้ ที่จะมีความชัดเจนถึงการเป็นอยู่อย่างมากเลยทีเดียว

ดังนั้นแล้วในทางด้านของวัฒนธรรมที่จะเห็นถึงความสวยงามที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงราย ที่ได้มีอยู่ในแม่สายเองนั้นก็ยังคงได้มีการรวมไปถึงความเป็นอยู่ของผู้คนนั่นที่จะได้เกิดขึ้นถึงความสวยงามอย่างมากเลยด้วย ที่เราเองนั้นจะได้รับรู้ถึงความเป็นมาของวัฒนธรรม  ซึ่งยังคงได้มีให้เห็นกันอย่างมากมายกันเลยทีเดียว  ที่จะเกิดขึ้นซึ่งได้เห็นถึงความสวยงามอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของการแต่งกายที่ได้มีอยู่ของผู้คนที่มีความสวยงามและได้เป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละภาคกันเลยทีเดียวที่เราเองนั้นจะได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  manager.co.th

4-4-57......

ความแตกต่างที่ได้มีอยู่ของวัฒนธรรมชาวเอสกิโมมี

** วัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

ในทางด้านของวัฒนธรรมที่ไดมีอยู่ในปัจจุบันนี้  ซึ่งได้มีอยู่อีกมากมายที่จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นถึงความสวยงามและคุณค่าที่ได้มีอยู่ของวัฒนธรรมในทางด้านของชาวเอสกิโมมี  ที่ได้มีความหลากหลายในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอีกมากมายกันเลยทีเดียว  ที่ได้มีความสำคัญที่ได้มีอยู่นานาประการที่จะสามารถเห็นถึงทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีเพิ่มยิ่งขึ้น

ซึ่งวัฒนธรรมที่ได้มอยู่ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของภูมิอากาศที่ได้มีอยู่ของมนุษย์ที่ได้มีอยู่ ซึ่งได้เป็นถึงวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของชาวเอสกิโมมี ได้มีทั้งเหตุที่ได้มีมาจากในทางด้านของอาหารที่ได้มีอยู่ของดวงอาทิตย์ที่ได้มีทั้งทางด้านของขอบฟ้าที่ได้มีอยู่อีกมากมายที่ได้มีการรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกด้วยมากมายที่ได้มีทั้งการรวมไปถึงวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของชนชาติที่ได้มีทั้งการรวมไปถึงอาหารที่ได้มีความอุดมสมบูรณ์

เนื่องจากว่าได้มีทั้งทางด้านของการที่จะเพิ่มต่อผลที่จะมากระทบต่อวัฒนธรรมของกลุ่มที่ได้มีการตั้งถิ่นฐานทีไดมีอยู่ในระหว่างชนกลุ่มน้อยที่ได้มีอยู่นั้นจะมีการเพิ่มในทางด้านของการแสดงถึงค่านิยมที่ได้มีมายิ่งขึ้นของการแสดงอำนาจที่ได้มีอยู่อีกมากมายของทางด้านวัฒนธรรมที่ได้มีความแตกต่างกันออกไปอีกด้วย  ที่ได้มีความคิดที่สร้างสรรค์กันอย่างมากมายที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้วยของวัฒนธรรมเอสกิโมมี

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก   thaieditorial.com

ความงดงามของวัฒนธรรมเชียงใหม่

** วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

ในทางด้านของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่   ที่เกิดขึ้นของการรวบรวมทางด้านของสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของทางด้านล้านนาของไทยที่เกิดขึ้น  ของการเพิ่มในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของความสวยงามที่เกิดขึ้นอีกด้วย  เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของบ้านทรงไทยที่เกิดขึ้นและจะได้มีอยู่  ของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางด้านของการสร้างขึ้นของบ้านเรือน

เพราะว่าในทางด้านของสิ่งที่เกิดขึ้นของเรื่อราวในทางด้านของการแกะสลักที่เกิดขึ้น และไม่ได้อยู่ของการเพิ่มในส่วนของความสวยงามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายด้วยเลยทีเดียวที่เกิดขึ้น ของทางด้านแบบไทยๆ ที่เกิดขึ้นของสิ่งที่จะได้มีอยู่ของการรับรู้ถึงความงดงาม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านประตู หน้าต่าง ที่เกิดขึ้น   และได้มีอยู่ของทางด้านบริเวณที่ได้มีการเพิ่มในส่วนของการเรียนรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกัน  ของการเที่ยวชมกับความงดงามที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและได้มีอยู่ของสิ่งที่ได้มีการเพิ่ม   ในส่วนของทางด้านเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียวของภาคเหนือ

สิ่งที่เกิดขึ้นของการเห็นในทางด้านของการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น  ในส่วนของทางด้านการฟ้อนรำที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนั้นที่เกิดขึ้น  ของการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ของการฟ้อนรำพื้นเมือง  ที่ได้มีอยู่ของความสวยงามที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว  ของสิ่งที่ได้มีอยู่ของการแสดงให้เห็นถึงชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนั้น  ยังได้มีอยู่ของการเห็นได้ถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นของเชียงใหม่ที่มีความสวยงาม  และเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมกันอย่างมากมายด้วยกันเลยทีเดียว

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก   traave.com

การเรียนรู้วัฒนธรรมของหญิงไทย

 

** วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ในสมัยก่อนนั้นการที่อยู่กับบ้านกับเรือนนั้น  ซึ่งหญิงไทยเรานั้นจะอยู่ในบ้านคอยดูแลความเป็นระเบียบของบ้านเรือนดูและทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานบ้านต่างๆ  ซึ่งจะได้เห็นถึงการที่ได้มีคุณค่าของการทุ่มเทในเวลาที่ได้มีการจัดการงานเรือนด้วยวิธีเหล่านี้ต้องทำให้ผู้คนนั้น  กลายเป็นที่รักใคร่ใฝ่ปองของใครหลายๆ คนเป็นแน่เลยทีเดียว  เพราะว่านี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงอีกด้วยนั้นเอง  ซึ่งคนในสมัยก่อนนั้นจะเป็นลักษณะเช่นนี้นั้นเอง

และในการที่จะให้คนหนุ่มสาวในสมัยใหม่นี้นั้นได้มีการเห็นภาพของความเป็นอยู่ในสมัยก่อนที่กล่าวมาข้างต้นมากขึ้นนั้น  ก็คือพิพิธภัณฑ์ผ้า  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และก็พระบรมราชินีนาถ จึงได้มีการจัดนิทรรศการย่อย ขัด รีด ร่ำ การดูแลผ้าแบบชาววัง ที่ภายในหอรัษฎากรพิพัฒน์นั้นเองด้วย ซึ่งก็ยังได้มีการเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้  เพื่อที่จะมีการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่ได้มีการทรงมีต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ด้วย

และภายในพิพิธภัณฑ์ผ้านั้นก็ได้    เป็นเรื่องราวของการดูแลรักษาผ้าอย่างชาววัง  ตั้งแต่ขั้นตอนการซักไปจนถึงการอบร่ำด้วยเครื่องหอมนานาชนิดนั้น  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ของคนสมัยใหม่อีกด้วยว่าเป็นอย่างไรนั้นเอง  เนื่องจากว่าในสมันก่อนนั้นจะมีการประณีตในการดูแลเครื่องแต่งกายเป็นอย่างมาก  และผู้หญิงไทยนั้นก็จะคอยดูแลเรื่องนี้อย่างไม่มีที่ติเลยนั้นเอง  ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยนี้แล้วนั้นแตกต่างกันมากเลย    ซึ่งควรที่จะศึกษาเรียนรู้ไว้  เมื่อมีการดูแลในเรื่องการแต่งกายแล้วนั้นก็ยังพร้อมมีการจัดวางเครื่องมือการดูแลผ้า    และก็ยังได้มีการสาธิตวิธีการทำ และก็วิธีการนุ่งจีบ   ยังได้มีห่มสไบ อีกด้วย     ซึ่งในภาคปฏิบัตินั้นที่ยังได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชม สวมใส่ได้จริงๆ  เพื่อที่จะให้รู้ซึ่งถึงคำโบราณอีกด้วยนั้นเองว่าเป็นอย่างไร  เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  komchadluek.net 

วัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ใน ชิลี !!

** วัฒนธรรมความรู้วัฒนธรรมทั่วโลก

ในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่อีกมากมายทั่วโลกที่จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะเห็นถึงความสวยงามที่เกิดขึ้น  ที่จะยังคงเพิ่มในทางด้านของงานศิลปะที่จะมีอยู่ของวัฒนธรรมที่ได้มีความเก่าแก่ที่จะมีเพิ่มยิ่งขึ้นของทางด้าน ชิลี  ที่จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามอย่างมากที่ได้มีความเก่าแก่ของวัฒนธรรมในที่แห่งนี้ด้วย

เพราะว่าในการที่จะได้ร่วมฉลองของวัฒนธรรมที่จะได้มีการแสดงของงานศิลปะที่ได้มีอยู่ของชิลี ที่มีความเก่าแก่แห่งการที่จะได้จัดทั้งทางด้านของทัศนียภาพที่ได้มีความสวยงามอย่างมากกันเลยทีเดียวที่ได้มีอยู่ของทางด้านช่างที่จะเพิ่มทางด้านของความงดงามที่ได้เกิดขึ้น  รวมไปถึงในการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ในประเทศไทยที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวที่จะสื่อถึงสิ่งที่จะมีร่วมกันที่จะได้เห็นกันอยู่ทั่วโลกของเรื่องราววัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อีกด้วย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ดามีความสำคัญอย่างมากที่จะมีต่อผู้คนที่ได้มีอยู่ในประเทศกันเลยทีเดียว

เนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้  ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของประเทศไทยที่จะได้มีการนำมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในทางด้านของสิ่งที่ดีงามที่ได้มีอยู่ของไทยต่อประเทศชิลี  ที่จะมีการสานทางด้านของความสัมพันธ์ที่ได้มีความงดงามที่จะมีอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย   ซึ่งยังคงได้มีการจัดแสดงเพื่อที่จะเพิ่มในทางด้านของการเรียนรู้ของผู้คนที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่มยิ่งขึ้นที่จะได้เห็นถึงความสวยงามของทางด้านวัฒนธรรมในปัจจุบันนี้ที่จะมีการรับรู้ถึงเรื่องราวและความเป็นมากันต่อไป

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  thairath.co.th

โลกแห่งยุคการเปลี่ยนในวัฒนธรรม

**วัฒนธรรม  ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

เนื่องจกว่าในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้เกิดขึ้นนั้นที่เราก็สามารถที่จะเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งสามารถที่จะมุ่งเน้นถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่เรานั้นก็ควรที่จะรับรู้กันเพิ่มยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของการเปลี่ยนแปลงในทางด้านของการก้าวเดินที่ได้มีอยู่ของโลกและจะสามารถที่จะเห็นถึงสิ่งที่เรานั้นสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไปแล้วด้วย  สำหรับการที่เรานั้นได้เห็นถึงผลกระทบที่ได้มีอยู่ต่อโลกของเรานั้นที่ได้มีทั้งทางด้านของ ศาสนา ศิลปะ และก็รวมไปถึงในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้เกิดขึ้น

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เรานั้นจะได้เห็นถึงการเพิ่มในทางด้านของการเพิ่มของเรื่องราวในวัฒนธรรมที่จะได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีเพิ่มยิ่งขึ้น ที่จะมีทั้งการเพิ่มในทางด้านของเศรษฐกิจที่จะเห็นกันมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยในปัจจุบันนี้ที่จะสร้างโลกให้เกิดความต้องการที่จะเห็นได้ถึงการเพิ่มขึ้นของทางด้านของความคิดที่ได้มีอยู่ของคนสมัยใหม่ที่จะทำให้เรานั้นก็สามารถที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วย

ฉะนั้นสำหรับการเพิ่มในทางด้านของสิ่งต่างๆ  ที่จะมีการเพิ่มในทางด้านของการเปลี่ยนแปลงที่เรานั้นจะสามารถที่จะเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่จะมีการเพิ่มการเกิดการเรียนรู้ที่ได้มีของวัฒนธรรมที่จะมีการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราเองนั้นที่จะเห็นถึงสิ่งที่จะมีการเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้เพิ่มยิ่งขึ้นแล้วด้วย ที่ได้มีการรวมไปถึงความเชื่อที่ได้มีเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก    gotoknow.org

วัฒนธรรมแห่งอาเซียน

**วัฒนธรรมทั่วโลก

ในปัจจุบันนี้ในทางด้านของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ที่จะได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้น  ของการเรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ที่จะได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านสังคมและวัฒนธรรมทีได้มีอยู่ของทางด้านอาเซียน ที่เกิดขึ้นของการรวมตัวของประเทศต่างๆ ที่เข้ามาสู่การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในส่วนของทางด้านวัฒนธรรม  ที่ได้มีอยู่ใน 10 ประเทศ

และในปัจจุบันนี้ที่เราเองนั้นที่จะได้มีการเห็นในส่วนของทางด้านการแลกเปลี่ยนอีกมากมายของวัฒนธรรมแห่งอาเซียน มีการส่งตัวแทนในแต่ละประเทศ ที่มีอยู่ด้วยกัน 10 ประเทศนั้น มาเรียนรู้  ซึ่งในทางด้านของประชาคมอาเซียนนั้นก็คือ  เป็นสังคมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้มีประเทศสมาชิกอยู่ด้วยกัน 10 ประเทศ ก็คือ ไทย ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย   บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งนอกจากทางด้านของสิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้ว ก็ยังคงที่จะมีการแตงกายทีมีความสวยงามที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ ที่จะได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นของชุดประจำชาติของอาเซียนในแต่ละประเทศ ซึ่งได้มีให้เห็นที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ยังคงได้มีการนำมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ดังนั้นแล้วสำหรับในทางด้านของวัฒนธรรมอาเซียน ที่จะทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะได้มีการเพิ่มในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นอีกมากมายของวัฒนธรรม กับการเผยแพร่ในแต่ละประเทศที่ได้มีการเพิ่มในทางด้านของเรื่องราวในแต่ละประเทศที่มีความงดงามในทางด้านของวัฒนธรรมเป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก อิสมิน

พื้นที่แห่งวัฒนธรรมพุทธ

** วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ในทางด้านของวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันนี้ อะไรที่ได้เกิดขึ้นบ้าง เมื่อวัฒนธรรมเก่าแก่ต้องมีการเผชิญกับความก้าวหน้าของวัตถุ ที่จะได้เห็นถึงความเจริญรุ่งที่เกิดขึ้นในทางด้านของวัตถุอีกมากมายด้วยกันเลยทีเดียว ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกมากมายด้วยกันในทางด้านของวัฒนธรรม

ซึ่งก็จะสามารถร่วมในทางด้านของการศึกษา เพื่อที่จะแสวงหาสู่อนาคตร่วมกันที่เกิดขึ้นในทางด้านของวัฒนธรรมพุทธที่ได้มีอยู่ของมุมมองที่มีความแตกต่างกันออกไป และในท่ามกลางของความเจริญรุ่งเรืองที่ได้มีอยู่ของทางด้านวัตถุนั้นจึงยังคงที่จะทำให้ผู้ที่มีอยู่ด้วยกันกว่า 600 ล้านคน  ได้มีการประกาศตัวว่าจะมีการการนับถือศาสนาใด  หากแต่จะพูดกันอย่างตรงมาตรงไปนั้น ซึ่งคนไทยในร้อยละ 90 ที่ได้มีการระบุในทะเบียนบ้านว่า  ได้มีการนับถือศาสนาพุทธ แต่ทุกวันนี้ กลับมีความรู้สึกว่า พุทธศาสนาแทบจะไม่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันกันเลยทีเดียว และผู้คนจำนวนมากที่กำลังเชื่อในทางด้านของการสร้างฐานะมั่นคงที่จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด  ขณะที่ในทางด้านของศาสนาเป็นเพียงแค่ประเพณี พิธีกรรมที่ไม่มี สาระสำคัญที่จริงจัง ซึ่งสิ่งที่ได้มีความสำคัญที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่จะต้องมีการเพิ่มในส่วนของทางด้านการศึกษา แต่สำหรับผู้คนในปัจจุบันนี้ที่มีการดูวุ่นวายอย่างมากเลยทีเดียว  แต่ก็ยังคงที่จะมีการเห็นในส่วนของทางด้านวัฒนธรรมแห่งพุทธที่จะยังคงได้มีคามเงียบสงบเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ได้มีการเกิดขึ้นของวิถีชีวิตที่แท้จริงกันเลยทีเดียวของความสงบร่มเย็น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก อิสมิน

ลักษณะพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยสมบูรณ์

**วัฒนธรรมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วโลก

ลักษณะพื้นฐานของสังคมและรวมไปถึงวัฒนธรรมไทย  ซึ่งในทางด้านของลักษณะที่ได้มีอยู่ให้เห็นกันในสังคมไทยของเรา  ที่จะได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ได้มีอยู่ของทางด้านเกษตรกรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมที่ได้มีเห็นถึงการยึดถือการกุศล  วัฒนธรรมที่ยึดถือเครือญาติ  วัฒนธรรมที่ยึดถือพิธีกรรม  วัฒนธรรมที่ได้มีการนิยมความสนุกสนาน

ซึ่งวัฒนธรรมที่ยังคงได้มีการผสมผสาน และรวมทั้งลักษณะของสังคมไทย สังคมไทยคือสังคมที่ได้มีการเถิดทูนพระมหากษัตริย์ และรวมไปถึงสังคมที่ได้มีพระพุทธศาสนาเป็นสาสนาหลัก สังคมที่ไม่มีการแบ่งชนชั้นรวมไปถึงสังคมเกษตรกรรม สังคมที่ได้มีการรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง  และสังคมที่ได้ให้ความสำคัญในทางด้านของการศึกษา สังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และสถาบันทางสังคมที่ได้มีความสำคัญ  คือสถาบันครอบครัว ที่ได้มีส่วนปรกอบไปด้วย  ครอบครัวเดี่ยว เพราะว่าครอบครัวไทยที่ได้ให้ความสำคัญในทางด้านของผู้อาวุโส ครอบครัวที่ได้มีค่านิยมในการครองคู่เพียงคนเดียว  และความสัมพันธ์ในระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่จะได้มีให้เห็นถึงการเพิ่มในส่วนของทางด้านการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านของวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ของการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านของวัฒนธรรมเพิ่มยิ่งขึ้น และรวมไปถึงในส่วนของทางด้านสิ่งที่เกิดขึ้นของสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอีกมากมาย และความสำคัญที่เกิดขึ้นของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งก็ได้เห็นถึงสิ่งที่มีการนำมาซึ่งการเรียนรู้สู่รุ่นหลัง เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก อิสมิน